Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

 
  • Du kan vælge mellem 5 linjer på Thorsgaard

    OUTDOOR E-SPORT TEKNIK&SCIENCE PSYKOLOGI&LIVSSTIL
    ISLANDSKE HESTE
Flere videoer >

Flere billeder >

Thorsgaard Efterskole

Thorsgaard Efterskole er for dig der gerne vil have en ny start med personlig udvikling, faglige udfordringer og medindflydelse på din dagligdag. Skolen er bygget op omkring elevdemokrati og fællesskab. Her er der plads til netop din stemme! Du vælger imellem; Outdoor, E-sport, teknik & science, psykologi & livsstil samt islandske heste.

VELKOMMEN TIL THORSGAARD EFTERSKOLE

Her får du et skoleår med små øjeblikke - store oplevelser!

Det er meget vigtigt for os at møde dig som ung, lige dér, hvor du er i livet og få lov til at skabe relationer til dig ud fra dette perspektiv, for så er vores erfaring, at vi er med til at give dig det bedste efterskoleår, med medindflydelse for egen læring og udvikling og respekt for hinanden i FÆLLESSKABET!

UNDERVISNING:

Der tilbydes undervisning på 9. og 10. klassetrin samt afgangsprøver i FP9 og FP10.

Dit skema vil blive sammensat af følgende 3 faggrupper:

OBLIGATORISKEFAG:

Dansk, matematik, engelsk, tysk. For 9. kl. desuden: fysik/kemi, biologi, historie, samfundsfag, kristendom, geografi og idræt.

LINIEFAG:

Islandskeheste,Outdoor,Teknik&Science,Psykologi&livsstil,Musik&Performance

På alle linjerne tilbydes en linjefagstur sammen med linjefagsholdet. Desuden tager hele skolen på en årlig skilejrskole i Norge.

VALGFAG:

Kunne eksempelvis være: Dans, musik, rock, drama og teatersport, friluftsliv, fysisk træning, fodbold, programmering, psykologi, livsstil, ridning, smykkeværksted.

Valgfagene kan variere fra år til år.

Derudover har alle elever følgende fag: fortælletimer, sangtimer, gåtur, kor, husmøde og fællesmøde.

 

På Thorsgaard Efterskole tilbyder vi derudover to anderledes klasser, TE10 eller BS-klassen.

TE10 henvender sig til dig som skal i 10. klasse og som rent fagligt er godt med, og som gerne vil deltage i undervisningen på en anderledes måde end den traditionelle undervisning. I TE10 vil du opleve proces og projektorienteret undervisning som skabende for de kreativeprocesser du som elev er medskaber af. Du vil opleve lærerne mere som konsulenter og sparringspartnere til projekterne. Det skaber grobund for en fremtidrettet selvstændighed og demokratisk tankegang. TE10 er prøvefri, men afsluttes med et større projekt.

BS-klassen favner dig, der lige har brug for lidt mere selvtillid og selvværd før du tør udvikle din faglighed. I BS-klassen bliver der taget højde for dig og din personlige udvikling i fællesskabet. BS optager både 9. og 10. klasses elever.

LIVET PÅ THORSGAARD EFTERSKOLE:

Vi gør meget ud af at skabe miljø og rammer, så skolen opleves mere som et hjem, end en skole.

Piger og drenge bor side om side i husene.

På Thorsgaard vil vi gerne give eleverne en oplevelse af at de bliver taget alvorligt og selv har reel indflydelse på, hvordan deres ophold på skolen udformer sig. Lige så vigtigt er det, at alle får oplevelsen af, at man skal tage et ansvar, der rækker ud over en selv, for at et fællesskab i et demokrati fungerer.

I et demokrati er mangfoldighed et vigtigt ord. Vi ønsker at være skole for en meget bred elevgruppe med vidt forskellige baggrunde. Det er mødet mellem disse forskellige mennesker, der er en af de vigtigste ting ved et efterskoleophold på Thorsgaard Efterskole.

At møde unge der mener noget andet end en selv, hører noget andet musik og går i noget anderledes tøj. At lære at sætte pris på mangfoldigheden og se forskellighederne som en styrke i fællesskabet er en oplevelse som er uvurderlig mens den står på, men også giver en værdifuld erfaring som kan tages med ind i voksenlivet.

OMGIVELSERNE:

Der er meget smukt omkring Thorsgaard; grønne marker, skov, store græsarealer og kuperet terræn grænser ned til Mariager Fjord, der på idyllisk vis bølger sig gennem landskabet for foden af bakkerne. Skolen ligger i naturlige omgivelser, men der er samtidig kun 1,5 km til nærmeste Fakta og 2,5 km til tog og busstationen. Hobro er en lyntogs-station på linjen mellem Sjælland og Ålborg.

BESØGSDAGE

Har du lyst til at se skolen og møde elever og lærere, vil vi meget gerne ha' besøg af dig på vores næste Åbent Hus-dag, som er hver den første søndag i måneden kl 15.

Tilmelding på hjemmesiden www.thorsgaardefterskole.dk    

 

Ledige pladser

9. kl 10. kl 11. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

96  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

9. kl, 10. kl, 11. kl