Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Try Efterskole

Skolen er for unge med særlige behov. Grundsynet er, at alle mennesker er ligeværdige og værdifulde. Undervisningen foregår på værksteder. Alle elever har derudover dansk, matematik og valgfag. Elever der opnår et passende niveau tilbydes afgangsprøve FP9 i Dansk, Matematik og Madkundskab.
Formål
Formålet er gennem en kombination af praktisk og teoretisk undervisning at motivere eleverne til at uddanne og udvikle sig.
Vi henvender os primært til 14-18 årige drenge og piger, der har haft vanskeligt ved at honorere folkeskolens boglige krav. I undervisningen søger vi at tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, og derved hjælpe med at nå så langt som muligt i dennes personlige udvikling.

Undervisning
Undervisningen tager ofte udgangspunkt i noget praktisk. Skolen råder over værksteder i bl.a.: træ, metal, musik, køkken, tekstil, formning, landbrug, heste og idræt.
Man undervises de fleste af ugens timer på værkstederne.

Alle elever har derudover dansk og matematik, fællestimer og valgfag. Elever der opnår et passende niveau tilbydes afgangsprøve (FA) i Da, mat og hjemkundskab. Engelsk er et tilbudsfag.

Endvidere en række emnedage og uger, med vægt på fordybelse og oplevelse.

Hjælp til selvhjælp
Eleverne er med i alle praktiske gøremål, såsom madlavning, rengøring, pedelarbejde og pasning af dyr, og vi søger hele tiden at gøre dem mere ansvarsbevidste og selvstændige, og lære dem nogle fundamentale ting, så de har lettere ved at indgå i et forpligtende samvær.

Faste rammer
Vi søger at skabe et hjemligt og trygt miljø, hvor eleverne under faste rammer kan få ro til at udvikle større modenhed, selvtillid og dygtighed.

Grundsyn
Skolen er ikke tilknyttet nogen politisk eller religiøs retning.

Optagelse
For at blive optaget som elev på Try Efterskole kræver vi et besøg.
Indmeldelsesgebyr: en uges betaling.

Ledige pladser

8. kl 9. kl 10. kl 11. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

80  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Specialefterskole

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl, 10. kl, 11. kl

Øvrige oplysninger

  • Tilbud til unge med ADHD, autisme o.l.
  • Tilbud til unge med høretab
  • Tilbud til unge med synstab