Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole

Niveaudelt undervisning som udfordrer dig der hvor du er, så du på bedst mulig bliver klar til din ungdomsuddannelse.
Boldspil og gymnastik fylder meget. Musik, kreative fag og friluftsliv er en anden del med stor vægt.
Kampe, stævner, teaterforestilling, udlandstur, friluftstur, løb og projektopgave.
God tone, venskaber og ansvar for hinanden.

Vivild er en gymnastik- og idrætsefterskole fra 1932 der bygger på Grundtvigs livssyn og skoletanker. Skolens formål er at give et undervisningstilbud og samvær med vægt på personlig udvikling, faglig dygtiggørelse og almen dannelse. Gensidig respekt, tryghed, ansvar, tillid, ærlighed, åbenhed og fællesskab er nøgleord.

Gymnastik og idræt
Fodbold, håndbold, løb, gymnastik, badminton og andre aktive og idrætslige fag er vores tilgang til eleverne. Samvær gennem sund og engageret idræt giver mange muligheder for at udvikle fællesskab og venskab, selvværd og selvtillid. På Vivild kan du starte eller udbygge din idrætsleder-uddannelse.

Faglighed og uddannelse
Niveaudelt boglig undervisning udfordrer dig der, hvor du er, så du på bedste måde bliver klar til gymnasium, handelsskole eller anden ungdomsuddannelse. Vores skole-vejledere sikrer, at alle har en uddannelsesplan og kommer godt og velovervejet på vej.

Du kan tage folkeskolens 9.kl. – eller 10.kl. prøve.

Almen dannelse
Vi lægger vægt på sang-, fortælle- og dansktimer, hvis hovedsigte er folkelig oplysning, samt lyst og mod til aktiv, positiv og ansvarlig deltagelse i tilværelsen. Vi er med til at lette overgangen fra livet i familien til livet i samfundet.

Fællesoplevelser
Du vil bl.a. opleve friluftsture, udlandstur, stævner, turneringer, gymnastik-opvisninger og teateruge.

Obligatoriske fag.
Dansk, matematik, engelsk, studiekreds, fortælletimer, gymnastik, løb og sang.

Valgfag
Tysk, fysik, rytme/spring, håndbold, fodbold, volley, friluftsliv, basket, badminton, foto og billedredigering, nørd, billedkunst, drama, håndarbejde, kor, musik, crossfit, fitness, floorball og mange andre fag (se flere under "undervisningstilbud") 

Fællesskab og samvær
Mange lærere bor ved skolen og vi er derfor alle en naturlig del af en fælles hverdag. Vi ønsker at give de unge oplevelse af at høre til i et levende og forpligtende fællesskab.

Alsidighed, demokrati, god tone og fællesoplevelser præger skolen.

To idrætshaller, gymnastiksal, fodboldbaner, kunstgræsbane og tidssvarende faglokaler.

Bus til/fra Århus, Randers og Grenå. 

Vi glæder os til at møde dig!

Ledige pladser

9. kl 10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/8/2019

Om skolen

179  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

9. kl, 10. kl