Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Vrigsted Efterskole

Efterskole for ordblinde. IT i alle fag. Dansk på små hold. Mulighed for folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse. Linjefag: Design, Sport, E-Sport, Performance, Outdoor + mange valgfag. Brobygningsforløb til HHX, STX, HTX, EUD og HF i 10. klasse. Skolevejledning. Moderne specialundervisning.

Vrigsted Efterskole henvender sig til elever med læse- og skrivevanskeligheder.

Småt er godt
Og alle kender alle i et overskueligt og trygt skolemiljø. Mange valgfag supplerer den obligatoriske dansk- og matematikundervisning, og det giver den helhedsprægede og inspirerende hverdag, som Vrigsted Efterskole står for.

Sådan skal basis være for at lære noget, for at forstå nye sammenhænge og for at udvikle sig til uddannelse og voksenliv.

Formål
Vrigsted Efterskole er en holdningsskole, hvor vi tager mennesker alvorligt og står ved ansvaret for hinanden. Skolens virke bygger på folkekirkens grundlag.

Fag
Alle elever skal deltage i:

Dansk, matematik, engelsk, geografi, historie, kristendom, samfundsfag, fysik, biologi, sang, fællestime, idræt, svømning og gymnastik. Der er mulighed for folkeskolens afgangsprøver og 10. klasse prøver.

Derudover kan eleverne vælge linje- og valgfag.

Liniefag kan være: Design, Performance, Outdoor, Sport og E-sport.

Valgfag kan f.eks. være: Akrobatik, badminton, beachvolley, crossfit, film vi bliver kloge af, fodbold, glasværksted, klatring, mindfulness, musik, pige rytme, spring, tryk.

Fritidstilbud uden for skoleregi (mod ekstra betaling): jagttegn, traktorkørekort, dykkercertifikat.

Brobygning
Vi samarbejder med teknisk skole, handelsskole, HF, social- og sundhedsuddannelserne samt gymnasier om almindelig brobygning og udvidet brobygning i 10. klasse. 

IT
Skolen er en IT-efterskole for ordblinde. IT-hjælpemidler er integreret i undervisningen i alle fag. Der er adgang til internettet overalt på skolen. Du lærer at bruge computeren som hjælpemiddel til både læsning og skrivning.

Skolen
Oprettet af landsbyen i samarbejde med landsforeningen Ungdommens Vel i 1997.

Eleverne bor på 2-, 3- eller 4-mandsværelser i en pigeafdeling og en drengeafdeling. Der er indendørs hygge- og aktivitetsområder og idrætshal, hvor man kan dyrke sine fritidsaktiviteter. Udendørs er anlagt et stort fritidsområde med bl.a. multibane og boldbane. Skolen har gode værksteds-faciliteter.

Skolen er åben alle ugens dage, og i weekender er der altid planlagte aktiviteter. I løbet af skoleåret er der emneuger, lejrskole og erhvervspraktik.

I dette kostskolemiljø forventer man, at eleverne vil lære noget, er positive og aktive, hensynsfulde og ansvarlige.

Optagelse
Se skolens hjemmeside eller ring efter yderligere oplysninger.

Ansøgning inden den 15. november året før man ønsker optagelse.

Ledige pladser

8. kl 9. kl 10. kl 11. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

111  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Ordblinde

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl, 10. kl, 11. kl