Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

 
  • Venskaber!

    Hør to elever fortælle om venskaber på efterskolen.
  • Rejserne!

    Hør en elev fortælle om rejserne på Efterskolen Alterna
Flere videoer >

Flere billeder >

Efterskolen Alterna

35 ugers godkendt kursus. + 11 ugers erhvervsarbejde hvor eleven skal tjene 25.000 kr. til udlandsrejsen. 6 ugers ekskursion til Amerika eller Afrika. Skolen drives på et kristent værdigrundlag. Målet er at skabe selvstændighed og ansvar med fokus på kirkeligt og socialt arbejde i Danmark, Europa og den tredje verden.

Alterna henvender sig til elever, der
- har afsluttet 9. eller 10. klasse
- har lyst til at opleve en anden kultur ude i den store verden
- kan tåle frøer og store edderkopper
- gerne vil opleve kristent socialt hjælpearbejde
- har lyst til at fordybe sig i den kristne tro

Skoleåret indeholder følgende moduler
- 32 ugers godkendt kursus
- 15 ugers erhversarbejde
- 6 ugers ekskursion til udlandet samt 2-3 ugers tur til Europa/Danmark.

I erhvervsperioden tjener man selv de 29.000 kr. som ekskursionen koster.

Undervisningen består af:
Turforberedelse: Kulturorientering med historie og samfundsforhold, sprogundervisning, musik og dans og drama.

Kristendom: fokus på Bibelens opbygning, den kristne tros grundsten og kirkens historie og aktualitet i det moderne samfund.

Der undervises også i etik og filosofi, psykologi, medborgerskab og kommunikation.

I løbet af skoleåret afleveres 4 større opgaver, hvoraf den ene er i form af video og multimedie.

Efterskolen Alterna har sit kirkelige udgangspunkt i det frikirkelige miljø og Frikirkenet, som tæller mere end 300 frikirker i Danmark.

Alterna er en eksamens-fri skole, men de unge befinder sig stadig i uddannelsessystemet, idet Alterna er godkendt som adgangsvej til gymnasiet m.v.

Ledige pladser

10. kl 11. kl
Afrika
Pige
Dreng
Amerika Øst
Pige
Dreng
Amerika Vest
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

60  elever
35  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

10. kl, 11. kl