Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Efterskolen Smededal

Efterskolen Smededal er for dig, der vil noget med et efterskoleår. Sund levevis og miljøbevidsthed, med stor vægt på både boglige, praktiske og kreative fag: Teater/drama, musik, friluftsliv, kunst og medie/filmproduktion. Anderledes skoleår med ansvarlighed og engagement i hverdagen.

Smededal
Skolen blev oprettet i 1969 og nybygget i 1980. Skolen fremtræder som en landsby med en halv snes huse. Der tilbydes et 1-årigt ophold for elever i 9. og 10. klasse.

Formål
Vi vil lave en skole, hvor de bærende værdier er åbenhed, fællesskab, kreativitet og ansvarlighed.

I hverdagen vil vi stræbe mod sund levevis og rent miljø omkring os – hvilket bl.a. betyder meget “grøn” mad med gode råvarer.

Året igennem vil vi engagere os i aktuelle emner og begivenheder i og udenfor skolen.

Tilværelsen i vor tid stiller krav: Til viden og selvstændig tænkning, til handlekraft og kreativitet. Disse ting vil vi gerne fremme, og vi inviterer til et skoleår, hvor lysten og livsmodet sættes i højsædet.

Undervisning
Hovedparten af vore elever kommer her for at få et anderledes år, inden de går videre på gymnasium, HF eller anden uddannelse.

Vores skema byder på undervisning fra kl. 8.00 til ca. 16.45. Det rummer, sammen med vore åbne værksteder i fritiden, mulighed for fordybelse og dygtiggørelse.

Fællesfag: Motion, køkken, fællesmøde og morgensamling, som rummer både fortælling, politik, økologi, psykologi og filosofi.

Linier(halvårlige forløb):
Kunst
Medie
Musik
Teater
Film
Friluftsliv og Sport 

Prøveforberedende fag: Skolen tilbyder folkeskolens afgangsprøve (9.kl.) og 10. klasses prøve. Prøverne kan aflægges i følgende fag: Dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik.

Tema- og emneuger: Der vil i løbet af året være uger, hvor det traditionelle skema brydes op og erstattes med arbejde i enten mindre studiegrupper eller et større fælles forløb.

Studietur: Hvert skoleår byder på en uges studietur/lejrskole med både fysiske og oplevelsesmæssige højder.

Hverdagens praktiske gøremål: I grupper og på skift har eleverne – sammen med en køkkenlærer – ansvar for arbejdet i køkkenet. Madlavning og rengøring om formiddagen er tilrettelagt som undervisning.

Eleverne deltager også i den daglige rengøring af hele skolen.

I kan få mere at vide om Smededal på vores hjemmeside.

Ledige pladser

9. kl 10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

84  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

9. kl, 10. kl