Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Efterskolen Solbakken

Skole for normalbegavede unge med læse-skrivevanskeligheder og ordblinde mellem 14 og 18 år.
Vi optager 9. og 10. klasseelever. 9. klasse er prøvefri. I 10. klasse kan eleverne vælge imellem en almindelig 10. klasse med prøver i dansk, engelsk og matematik, og EUD.10, hvor eleverne forberedes på optagelsesprøverne på erhvervsskolerne.

Efterskolen Solbakken
Skolen er for unge med faglige vanskeligehder i dansk.Vi har plads til 72 elever, som er fordelt på 6 bo-områder. Det ene bo-område er for elever, som er i gang med sidste skoleår. Her skal eleverne styre flere ting selv.

Undervisningen foregår på små hold og på forskellige faglige niveauer, så der er mulighed for at støtte den enkelte elev mest muligt.  

8. og 9. klasseeleverne undervises sammen på 3 faglige niveauer i fagene dansk og matematik.

10. klasseeleverne undervises prøveforberedende i dansk og matematik og går til afgangsprøve i de to fag.

Alle elever undervises på 5 faglige niveauer i engelsk.

Følgende fag er obligatoriske: dansk, matematik, drama, idræt, naturfag, engelsk, litteratur, samlinger.

Af valgfag kan nævnes: friluftsliv, tekstil, formning, fodbold, træ- og metalsløjd, musik, forskellige idrætsfag samt forskellige kreative fag. 


I løbet af året har vi 4 anderledes uger: læseuge, erhvervsuge, skilejrskole samt dramauge.  

Alle elever deltager i køkkenarbejdet ca. 3 uger ( én uge ad gangen). Her får de et indblik i, hvad sund og varieret kost kan være, og hvordan den tilberedes.

Vi tilstræber at alle føler sig ansvarlige for sig selv og hinanden. „At være en god kammerat“ er et nøgleord for os.

Naturligvis har vi regler på skolen. Der er forbud mod alkohol, hash og andre rusmidler. Der er mødepligt til alle timer og fællesarrangementer.

Optagelse
Ansøgninger skal helst sendes i efteråret før ønsket skolestart. Alle ansøgere bliver indkaldt til personlig samtale og orientering om skolen før eventuel optagelse. Datoer for disse info-møder ses på skolens hjemmeside. Aldersgruppen er 14-18 år, men meget unge elevtyper bliver anmodet om at vente et år. 

Ledige pladser

9. kl 10. kl 11. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

70  elever
41  uger på et skoleår

Skoletype:

Ordblinde

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

9. kl, 10. kl, 11. kl