Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Gunslevholm Idrætsefterskole

Ligeværd, udsyn, selvindsigt, karakterdannelse og ansvarlighed.
Vores 4 idrætslinjer er fodbold, håndbold, gymnastik/spring og dans/performance.

Vi tilbyder talrige valgfag indenfor idræt, musik, drama, kreative fag og almene emner.

Værdigrundlag
Skolen tillægger den mulighed for karakterdannelse særlig værdi, som idrætsudøvelse og det sociale fællesskab muliggør. Dermed mener vi den enkeltes gradvise tilegnelse af “dyder” som omtanke, indfølingsevne, selvdisciplin, mod, ærlighed og vilje, retfærdighed og selvindsigt.

Fællesskabet bliver kun rummeligt og berigende, når det baseres på visse fælles, lige rettigheder og pligter samt på principper om ligeværd, fairness og retfærdighed. Skolen søger således at skabe en samværskultur, der afspejler en demokratisk, humanistisk og verdslig etik.

Skolen vægter kundskabstilegnelse højt, men anser det tillige for en rigdom at kunne tilbyde en dagligdag, hvor idrætsudøvelse, musisk-kreativ udfoldelse og lydhør samtale fylder meget.

Fysiske rammer 

På skolen er der springcenter, idrætshal, gymnastiksal, fodboldbaner (græs og kunstgræsbane), til golf benyttes Falstersgolfklubs 18 hullers bane ved Virket, beachvolleybane, streetbasketbane, klatretårn, festsal og mange lokaler og værksteder i både nye og ældre
stemningsfyldte bygninger.
 
 
Undervisning/fag
Idrætslinie: Der tilbydes 3 hovedlinier: Fodbold, håndbold og gymnastik. På gymnastiklinien er der mulighed for at specialisere sig på enten teamgym/spring eller danse/rytme. 
 
Temafag: Der tilbydes golf, badminton, outdoor, dans, krop og bevægelse, drama, musik, kreativ, psykologi/filosofi m.m.

Formålet i liniefagene er dels personlig dygtiggørelse, dels en instruktøruddannelse, der sigter på lederarbejde ude i idrætsforeningerne.

Kursusdage: I gennem skoleåret vil der være en række dage med anderledes forløb som: Andre kulturer og religioner, alternative idrætsgrene, OL, og musical.

Skolefag: Dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik/ kemi. Disse fag fører frem til 10. klasseprøverne og den daglige undervisning er på 10. klasse niveau.

Alle elever kommer igennem brobygningsforløb samt OSO (obligatorisk selvvalgt opgave).

Musisk-kreative fag: F.eks. rytmisk musik, kor, guitar, drama, musical, hiphop, parcour, syning, tekstilformning, oliemaleri, akvarel, tegning, smykkefremstilling m.m.

Studiekredsemner: F.eks. psykologi, filosofi, politik, samfundsdebat, idrætspsykologi o.m.a.

Særlige fag: Massage, yoga, mentaltræning, idrætsskader m.m.

Idrætspraktik: Vore elever prøver – dels på skolen, dels i samarbejde med foreninger og folkeskoler – selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb for børn og unge.

Skoleåret er inddelt i tre længere perioder med linie-, skole- og temafag og en række korte perioder med fællesaktiviteter, ture, stævner, musical, teater mv.

Der arrangeres en skitur.

Skolen har plads til 160 elever.

Skolen er røgfri.

Ledige pladser

10. kl
Dans/ Performance
Pige
Dreng
Fodbold
Pige
Dreng
Gymnastik
Pige
Dreng
Håndbold
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

195  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

10. kl