Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Gymnastikefterskolen Stevns

Et spring af dimensioner. Det er, hvad du kommer til at opleve som elev på Gymnastikefterskolen Stevns. Og det gælder både fagligt og gymnastikmæssigt. Vores fælles opvisning, hvor alle elever deltager, er fællesskab, når det er allerbedst. Vi har syv linjefag: Spring, Rytme, TeamGym, Grand Prix, Dans, Friluftsliv og Fodbold.

Til at danne ramme om vores to stærke ben, råder skolen over nye faciliteter til både boglig og fysisk undervisning - bl.a. et af landets nyeste springcentre med 2 bungyrigs, 7 stortrampoliner, pomfrit- og hævesænke-grave og fast-track.
 
Vores mål for et efterskoleophold på Stevns er blandt andet at give den enkelte elev fantastiske oplevelser for livet, og udvikle den enkeltes evne til at tage ansvar og udvise respekt for hinanden og fællesskabet.

Hvad kan man?
Alle skolens elever skal have obligatorisk gymnastik tre gang om ugen. Hvis du er 10.klasseselev, så vælger du en af skolens tre studieretninger: 1st, Science eller International.

1st er studieretningen, hvor alle muligheder er åbne. Her er der tillige mulighed for trænermodul.
Science har særligt fokus på matematik og fysik/kemi. Studieretningen har to studieture med egenbetaling. (2016/17 går turene til Geneve samt Lyon om efteråret og Barcelona til foråret.)

International har fokus på engelsk og tysk. Denne studieretning har ligeledes to studieture med egenbetaling. (2016/17 går turene til Berlin om efteråret og New York samt Washington om foråret.)

Fælles for de tre studieretninger er, at alle selvfølgelig har dansk, engelsk og matematik svarende til ministeriets krav til 10. klasse.

Hvis du er elev i 9.-klasse, så skal du undervises i en bredere fagpalet, og har derfor ikke mulighed for at vælge en studieretning.

Da vi har stort fokus på den boglige dimension, tager vi det som en selvfølge, at alle elever går til afsluttende prøver i deres respektive boglige fag.

 

Som særlige fordybelsesretninger har vi linjefag. Vores linjefag er springgymnastik, rytmisk gymnastik, dans, fodbold og friluftsliv. Udover disse har vi to konkurrencelinjer: TeamGym og Grand Prix. 

Vi har en del interessebetonede fag, som vi kalder valgfag. Under denne overskrift er der selvfølgelig gymnastikfag, men også kreative fag og boldfag såsom pige- og drengefodbold og volleyball.
 
Valgfagene varierer lidt fra år til år. Læs mere på vores hjemmeside.

Hvad forventer vi af dig?
For os er den en selvfølge, at du blandt andet møder op til undervisning, fællesarrangementer og til de tre store måltider (morgen, middag, aften). Det vil sige, at der er mødepligt til disse.

Vi forventer, at du overholder skolens regler (herunder absolut ingen indtagelse af øl, spiritus eller euforiserende stoffer). Hvis man ikke efterlever skolens regler, kan en konsekvens være øjeblikkelig bortvisning.

Jævnfør rygeloven, er al rygning på skolens matrikel forbudt.

Vi glæder os til at se dig.

Ledige pladser

9. kl 10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

182  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

9. kl, 10. kl