Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

 
  • Se glimt fra Haslev Idrætsefterskole her
  • Eleverne laver kortfilm

    Se elevernes dokumentarfilm om deres arbejde med produktion af kortfilm
Flere videoer >

Flere billeder >

Haslev Idrætsefterskole

Masser af idræt, fællesskab og en stærk boglig profil!
På Haslev Idrætsefterskole tilbyder vi undervisning på linjerne fodbold, håndbold, volleyball og danse-fitness. Derudover tilbyder vi en bred vifte af andre idrætslige og kreative fag.
Vi har gode undervisningsfaciliteter både til de boglige og idrætslige fag.

Linjeidræt og andre idrætsfag

På HIS vælger man en obligatorisk idrætslinje. Man kan vælge mellem fodbold, håndbold og volleyball og danse-fitness. Der undervises på linjen 3-4 lektioner om ugen a 100 minutter. Undervisningen er tilrettelagt så alle kan udvikle deres idrætslige niveau. Alle linjer deltager i forskellige stævner, turneringer og opvisninger og kommer på to linjeture i løbet af året.

Alle elever har fællesidræt, hvor de afprøver andre sportsgrene end deres linje bl.a. også svømning. Eleverne har også obligatorisk gymnastik, hvor der laves en gymnastikserie, der vises til flere opvisninger.

Derudover tilbydes en bred vifte af idrætslige valgfag bl.a fitness, basketball, mountainbike, badminton, bordtennis, styrketræning og springgymnastik.

Hele skolen tager på skilejrskole til Østrig.

 Skolens rammer og faciliteter

Vi tilbyder gode klasseværelser, nyrenoverede elevværelser, foredragssal, hyggelige dagligstuer, tv-stue og billardrum. Endvidere spejlsal til rytmisk gymnastik, boldhal, kunstofbaner og beachvolleybaner. Nyt springcenter samt stort fitness- og styrketræningsområde.
Skolen har plads til 120 elever på 10. klassetrin. Eleverne bor på dobbeltværelser. 10 elever danner "hjemgruppe" med en lærer, hvor mange praktiske og sociale opgaver løses.
Idrætsefterskolen er den tidligere Haslev Højskole. Der har således været drevet skolevirksomhed i bygningen siden 1891.

Obligatoriske fag
Dansk, matematik, engelsk, idrætslinie, fællesidræt,  kristendom, samfundsfag, fortælletime, projektopgave samt gruppe- og fællesmøder.
Der tilbydes Folkeskolens 10. klasses prøver i dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi samt projektopgave.


Valgfag
Der tilbydes valgfag i tysk og fysik/kemi.
Tilbudene i periodefagene er Musik/drama/dans, design, friluftsliv og basketball.

ALLE bliver set

På Haslev Idrætsefterskole er der plads til 120 elever. Vi synes at dette giver os mulighed for at fastholde vigtige efterskoleværdier. Med kun 120 elever når alle at lære hinanden at kende på et efterskoleår og alle elever bliver både set og udfordret.

Der opstår et nærvær både lærere og elever imellem som er med til at højne både respekten og ansvaret for hinanden. Det skaber de bedste betingelser for fællesskabsoplevelser og for at deltage positivt og engageret i både det store og i de små fællesskaber. 
Vi mener, at den tryghed eleverne oplever i en hverdag hvor alle kender hinanden er altafgørende for deres livslyst og udvikling.

Skolens værdigrundlag

På Haslev Idrætsefterskole tror vi på vigtigheden af:

At være en nutidig og åben skole med et kristent livs- og menneskesyn.

 At pege på værdier som: evnen til at udtrykke forundring, ligeværd, nærvær og næstekærlighed.

 At eleverne viser respekt for hinanden og medvirker engageret og positivt til fællesskabet.

 At den enkelte elev gennem samtalen får mulighed for at give udtryk for egne meninger og blive i stand til at vælge livsgrundlag.

 Gennem undervisning, oplevelser og samvær i trygge rammer at medvirke til elevernes livslyst, refleksion og ansvarlighed.

Skolens regler 

Der er mødepligt til undervisningen samt øvrige ting, som arrangeres af skolen.

Der må ikke medbringes eller indtages øl, vin og spiritus eller nogen former for euforiserende stoffer. 

Rygning er ikke tilladt.

Ledige pladser

10. kl
Danse-fitness
Pige
Dreng
Fodbold
Pige
Dreng
Håndbold
Pige
Dreng
Volleyball
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

130  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

10. kl