Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Holte-Hus Efterskole

Skole for normaltbegavede elever med læse- og stavevanskeligheder. Specialundervisning i dansk og matematik på små hold. Vi tilbyder afgangsprøver i dansk og matematik.

Efterskole for normaltbegavede elever med læse- og stavevanskeligheder.

Skolens historie
Holte-Hus Efterskole hed tidligere Hellerup-Hus Efterskole og blev startet i 1958 på Ordblindeinstituttets foranledning. I 1973 overtog skolen de nuværende bygninger i Holte, og samtidig skiftede skolen navn til Holte-Hus Efterskole.

Skolens formål og miljø
Holte-Hus Efterskole optager elever, som har behov for megen specialundervisning, og som har brug for samvær med ligestillede kammerater.

I alt optages ca. 90 elever, hvoraf de 40 kan bo på skolen. Resten bor hjemme, men deltager udover undervisningen i skolens måltider og fritidsliv. Statsstøtten er  lavere for dagelever. Samværet med andre unge med de samme vanskeligheder kan i forbindelse med den intensive specialundervisning på små hold være med til at løse nogle af de problemer, der måske tidligere har gjort sig gældende i skoletiden.

Spørgsmål og problemer af fælles interesse drøftes på møder mellem elever og lærere. I løbet af skoleåret afholdes 2 forældremøder.

Skolens pædagogik og undervisning
Danskundervisningen, der gives af specialuddannede lærere, foregår på små hold med ca. 5 elever, mens der er ca. 7 elever på regneholdene.

Sideløbende med specialundervisningen undervises i orienteringsfag, svømning/ idræt, engelsk. Endvidere undervises i en række valgfrie fag, der veksler fra år til år.

Holte-Hus Efterskole optager årligt ca. 90 unge i alderen 14-18 år. Kursustiden strækker sig over 40 uger, der følger folkeskolens skoleår. Det ugentlige timetal er 28 timer inden for tidsrummet 8-16 dagligt for de obligatoriske fags vedkommende.

Ledige pladser

8. kl 9. kl 10. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

90  elever
41  uger på et skoleår

Skoletype:

Ordblinde

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl, 10. kl