Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

 
  • Hør Markus fortælle om at gå på Kastanievej Efterskole

    Markus har gået et år på Kastanievej Efterskole. Hør ham fortælle om, hvordan han har oplevet sit efterskoleår.
  • Om Kastanievej Efterskole

    Se en præsentation af vores linjefag + udvalgte valgfag her!
Flere videoer >

Flere billeder >

Kastanievej Efterskole

Vi er en almen kreativ efterskole, som ligger midt i København og benytter byens mange kulturelle tilbud. Lærere og elever udgør et fællesskab, som hviler på frihed under ansvar. Året er opdelt i tre perioder, hvor du vælger, om du vil fordybe dig i billedkunst, teater & performance, keramik, musik, foto eller tekstil & design.

Kastanievej Efterskole
tilbyder dig, der er mellem 15 og 18 år en højskolepræget undervisning med hovedvægten på kreative og musiske fag. Alle elever vælger linjefag. Du har mulighed for at vælge linjefag tre gange i løbet af skoleåret.

Du har dit liniefag ca. 6 timer om ugen og har mulighed for at prøve flere liniefag i løbet af året. Desuden tilbyder vi dig undervisning i de almindelige boglige fag og i kreative valgfag. I fritiden har du mulighed for at bruge skolens værksteder for selvstændigt arbejde.

Skolen ligger i et roligt kvarter på det hyggelige Frederiksberg, og har plads til 98 elever.

Fællesskab, ansvar og hensyn
Sammen udgør medarbejderne og eleverne et fællesskab. Gennem oplysning og handling vil vi forberede dig til at tage voksenlivet og fremtidens udfordringer op. Nøgleord i denne proces er engagement, ansvar og socialforståelse.

Vi ønsker et kostskoleliv med omsorg for den enkelte og trygge rammer for alle og har tillid til, at du overholder skolens regler.

København som undervisningslokale: Efterskolens placering giver stor mulighed for at benytte Københavns store udbud af film, teater, musik og kulturaktiviteter både i undervisningen og i fritiden. Vi har stor glæde af, at vi er tæt på museer, udstillinger, forskellige politiske og sociale arrangementer, og inddrager det i undervisningen, når det falder naturligt, ligesom vi benytter os af gæstelærere på linjefagene.

Liniefag
Vi tilbyder undervisning i følgende 6 linjefag:

Billedkunst: Underviser bl.a. i tegning, akrylmaling, akvarelmaling og den billedskabende proces.

Teater: Underviser i dramaøvelser, improvisationer, karakteropbygning m.m., samt opsætning af forskellige forestillinger.

Keramik: Underviser i forskellig keramiske teknikker, som bruges til fremstilling af brugsting og kunstgenstande i ler og stentøj.

Medie: Hvor hovedvægten er lagt på video og foto, undervises der i drejebog, optagelse og redigering af lyd og billeder, portrætfoto, motiv og billedforståelse.

Musik: Underviser i rytmisk sammenspil inden for forskellige genrer. Musikkendskab, teori og rytmetræning.

Tekstildesign: Underviser i farvelære, komposition, design og syning af tøj, silkemaling m.m.

Valgfag
Eksempler på valgfag vi tilbyder: Foto, filmkundskab, tekstil, keramik, kor, samspil, psykologi, dukker og masker, billedkunst, politiske ismer, lær København at kende, kusus i førstehjælp og guitarundervisning m.m. Valgfagene skifter i hver af skoleårets tre perioder.

Prøveforberedende fag
Undervisning foregår på 10. kl. niveau i matematik, engelsk, tysk eller fransk.

Fællesfag
Fortælletime, dansk, kulturfag (historie, kunst, religion, psykologi), kor, fællesmøder, kontaktgruppemøder.

Rejser
Introduktionstur. Skilejrskole i Sverige.

Emneuger
Der vil i årets løb være emneuger inden for de forskellige fagområder samt et fælles projekt i linjefagene.

Ledige pladser

10. kl 11. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 11/6/2018

Om skolen

90  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

10. kl, 11. kl