Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Sejergaardens Musikefterskole

Sejergaardens Musikefterskole er for dig, der ønsker et spændende år i 10. klasse med masser af musik. Vi har fokus på fællesskab og høj faglighed og tilbyder et helt specielt musikmiljø med sammenspil, soloundervisning, kor, musikteori, musicals, koncerter, turné, festivals, studieindspilninger, sangskrivning, udlandsrejse - og meget mere.

Vi er en lille og hyggelige efterskole med plads til 72 elever på 10. klassetrin - som alle har det udgangspunkt, at de vil være med til at skabe et fællesskab omkring musik, de søger nye udfordringer, og at de vil møde nye mennesker. 

Skolens profil 
Sejergaardens Musikefterskole blev oprettet i 1992 og er en del af Sejergaardsskolen, der har sine rødder i de private realskoler, der dukkede op omkring århundredeskiftet. Det betyder, at efterskolen er skabt på baggrund af en gammel veletableret og traditionsrig skole. Efterskolen baserer sig på høj faglighed på såvel musik- som prøvefagsområdet. Vi ønsker at styrke identiteten hos den enkelte elev gennem udvikling af ansvarlighed og selvstændighed i et forpligtende fællesskab - hvor musik indgår som en betydningsfuld del af dannelsen. 

Forventninger
Vi forventer, at eleverne er engagerede og åbne over for de udfordringer, de møder i hverdagen. Alle skal tage aktivt del i undervisningen, være med til at skabe et fællesskab omkring musikken og en spændende fritid, udvise social forståelse og engagement, tage ansvar i dagligdagens praktiske arbejdsopgaver og følge de regler, vi har for at værne om fællesskabet.

Fagtilbud
Skolen har et bredt udbud af obligatoriske fag og valgfag. 

  • Linjefag: Musiker-, producer- eller sangskriverlinje  
  • Musiske prøvefag: Musikkundskab (musikteori og -historie, hørelære mm.) 
  • Musiske fag: Sammenspil, instrumental- eller sangundervisning (solo), sangskrivning, musikproduktion, improvisation, valgkor, rytmik og koordination, slagtøj, begynderinstrument, lydteknik.
  • Prøvefag: Dansk, engelsk, tysk, fransk, matematik, fysik.
  • Fællesfag: Fællestimer, fælleskor, innovation & iværksættelse, dannelse & identitet 
  • Andre (valg-)fag: Fx. Samfundsfag, boldspil, billedkunst, drama, mediefag, yoga, dans, mm. 

Nogle af fagene er kurser, der kun kører over en del af året.

Arrangementer og projekter
I løbet af skoleåret har vi mange fælles oplevelser -herunder en introlejr og en rejse til Holland. Musikken præger vores hverdag. Vi tager til koncerter, arrangerer egne koncerter, afholder workshops og masterclasses, skriver og indspiller sange og opsætter en årlig musical. Eleverne danner deres egne bands, der øver i vores veludstyrede musiklokaler: Alt dette er med til at give eleverne en alsidig musikalsk uddannelse - med henblik på at tage glæden ved musikken med sig videre i livet.

Optagelse
Det er vigtigt at vælge den rigtige efterskole. Derfor forudsætter vi, at alle elever og forældre kommer til en samtale og en rundvisning inden optagelse på skolen. Hvis du er interesseret i at høre mere om Sejergaardens Musikefterskole, så kontakt os for mere information eller besøg vores hjemmeside: www.sejergaardens.dk

Ledige pladser

10. kl
Musiker
Pige
Dreng
Producer
Pige
Dreng
Sangskriver
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

70  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Almen

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

10. kl