Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Sofie Rifbjerg Efterskole

Sofie Rifbjerg Efterskole er en skole for unge med særlige undervisningsbehov. Det er vores mål, at du får en positiv oplevelse af dine egne kræfter og evner, i en tryg dagligdag, hvor der er vægt på din personlige udvikling. På Sofie Rifbjerg Efterskole møder du andre unge som dig, og får venner for livet.
Sofie Rifbjerg Efterskole er en skole for unge med særlige undervisningsbehov. Det er en skole for dig, der har svært ved at følge med i undervisningen på en normal skole.

Det er vores mål, at du får en positiv oplevelse af dine egne kræfter og evner, og at du har en tryg dagligdag, hvor der er vægt på din personlige udvikling og støtte.

På Sofie Rifbjerg Efterskole møder du andre unge som dig, og får venner for livet.

Hovedvægten i undervisningen lægges i praktiske liniefag som:
• Metalværksted og knallertreparation.
• Træværksted.
• Kreativt værksted (sy dit eget tøj, billedkunst osv.)
• Musik (instrumentundervisning og rock-sammenspil)
• Køkken (du er med til den daglige madproduktion)
• IT (foto, video, hjemmesider, pc-kørekort)
• Elektronisk musik (hip hop og techno)
• Natur. (vi tager ud hvor planterne gror og dyrene bor)
• Bogligt liniefag med dansk og matematik, som er prøveforberedende.
• Sociale fag. (Bliv bedre til at klare dig socialt. Vi har lærere der er uddannet til AST og ADHD elever.)


Opholdet på skolen kan strække sig fra et til tre år:
1. år – “Almindeligt” efterskoleophold.
2. år – Boundervisning eller ”almindeligt” efterskoleophold.
3. år – Boundervisning og udslusning.

Det er muligt at tage dele af en STU (særligt tilrettelagt uddannelse) på Sofie Rifbjerg Efterskole.

Andet år flytter de fleste elever ud i et af vore boundervisningshuse og tager – ved siden af den almindelige undervisning – fat på boundervisning, som bl.a. indeholder undervisning i:
• Bolig-indretning
• Vedligeholdelse og småreparationer
• Indkøb
• Økonomi
• Madlavning
• Rengøring
• Gæster og fester
• Sociale sammenhænge.


De boglige fag, som dansk, matematik, engelsk, historie og geografi, har dog også deres plads på skemaet. I disse fag bliver du undervist på dit niveau, og der afholdes ingen prøver.

Vi har også en god tradition for at spille fodbold, spille basket, tage i svømmehallen og at tage på lejrskole i udlandet f.eks. skitur til Sverige.

Giv dig selv en chance og få nye muligheder på Sofie Rifbjerg Efterskole.

Ledige pladser

8. kl 9. kl 10. kl 11. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

90  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Specialefterskole

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl, 10. kl, 11. kl

Øvrige oplysninger

  • Kørestols-tilgængelig indretning
  • Tilbud til unge med ADHD, autisme o.l.