Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Stubbekøbing Efterskole

Skolen er målrettet elever med særlige behov, både fysiske- og psykiske. Vi har fokus på den enkelte elev kombineret med faglighed, kreativitet og livsglæde. Undervisningen er niveaudelt i de boglige fag hvor vi også tilbyder afgangsprøver i dansk og matematik. Skolen har et kristent værdigrundlag.

Målgruppen
Stubbekøbing Efterskole er for unge med indlæringsvanskeligheder eller andre grundlæggende vanskeligheder i forhold til skolegang eller til at indgå i sociale fællesskaber.
Målgruppen er unge med diagnoser som f.eks. AFS, ADHD, men også elever med et fysisk handicap. Skolen og værelserne er indrettet til at kunne rumme kørestolsbrugere.

Glæde og udvikling
Det er et mål for os, at eleven får en høj grad af glæde og stolthed over sit liv gennem den alsidige personlige, sociale og faglige udvikling, der finder sted i undervisning og fritid.

Undervisningen
Foregår i niveaudelte klasser. Om formiddagen undervises i de obligatoriske boglige fag, mens der om eftermiddagen undervises i mange forskellige valgfag. I løbet af et skoleår kan der vælges valgfag flere gange.
Onsdag undervises eleverne i linjefag der er et helårligt praktisk tilbud. Det kan i øjeblikket vælges mellem Mad og Liv, Teaterlinjen, Service og Samfund, Kunst og design, Landbrug og natur.

Fritiden
Skolen har rig mulighed for en aktiv og god fritid. Der er dagligstuer og idrætsfaciliteter ligesom værkstederne kan bruges i fritiden. Ofte samles der om aftenen en interessegruppe i kreativt værksted, ved computerne eller i andre positive aktiviteter.
Vi prioriterer en høj normering i fritiden for at give eleverne tryghed og den nødvendige støtte. 

Dokumentation
Skolen er, som udgangspunkt,  prøvefri.  Men som en forsøgsordning tilbydes undervisning med henblik på afgangsprøve i dansk og matematik.  I løbet af skoleåret udarbejdes der en resursebeskrivelse for alle elever. Resursebeskrivelsen beskriver elevens kompetencer og potentialer. Resursebeskrivelsen giver et godt billede af eleven og kan være et brugbart redskab i forbindelse med det videre forløb i forhold til valg af uddannelse, arbejde, bolig o.l. 

Optagelse
Sker på baggrund af besøg og samtale på skolen. Ansøgningsskema kan sendes via hjemmesiden, hvor der også kan ses en præsentationsfilm. 

Værdigrundlag
Skolen har et kristent værdigrundlag, men vi optager alle elever uanset tro. Skolen er oprettet af Luthersk Mission i 1999.

Ledige pladser

8. kl 9. kl 10. kl 11. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 4/3/2019

Om skolen

60  elever
41  uger på et skoleår

Skoletype:

Specialefterskole

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl, 10. kl, 11. kl

Øvrige oplysninger

  • Kørestols-tilgængelig indretning
  • Tilbud til unge med ADHD, autisme o.l.