Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Specialefterskoler

Der er tre typer efterskoler: Almene efterskoler, ordblindeefterskoler og specialefterskoler. Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Specialefterskoler er godkendt af Undervisningsministeriet med et "samlet særligt undervisningstilbud" til elever med særlige behov. (Elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever").

Se oversigt over alle specialefterskoler.

Pris
Et ophold på en specialefterskole koster det samme som et ophold på en almen efterskole. Prisen afhænger af forældrenes husstandsindkomst. Læs mere og beregn prisen.

Specialefterskolernes elever
Specialefterskolernes elever er grundlæggende meget forskellige unge mennesker. Nogle har hele deres skoletid gået i beskyttede specialskolemiljøer, andre har fungeret, som enkeltinkluderede elever i den almindelige folkeskole.

Efterskolerne har tilrettelagt undervisningen ud fra deres særlige viden inden for områder som f.eks.: Autisme Tilstande, Asperger, ADHD, ADD, Tourette, eller andet. 

Grundlæggende har specialefterskolernes elever en udviklingsforstyrrelse, der gør at de møder omverden med særlige udfordringer i skole og fritid, men det er samtidig en gruppe af unge som ofte profiterer særligt af et efterskoleophold.

Den personlig udvikling og selvforståelse, bliver vægtet højt på skolerne. Da det oftest er en forudsætning for yderligere læring.

Undervisning - ikke behandling
Specialefterskolerne er et specialpædagogisk undervisningstilbud, og bør ikke forveksles med et behandlingssted eller et bosted.

Tilbud om afgangsprøver
Efterskolerne kan på forskellig vis være enten prøvefri eller tilbyde 9. klasses afgangsprøver i enkelte fag. Kontakt den enkelte skole for nærmere oplysninger.

 

Læs mere om unge med særlige behov på hjemmesiden for foreningen Ligeværd www.ligevaerd.dk